اشتراک گذاری مطلب:

وام بانکی در سوئد به روش های مختلفی پرداخت می شود. برای همه افراد شاید در طول زندگی اتفاقاتی پیش آید که باعث شود برای خرید هر چیزی و یا برای هرکار دیگری نیاز به استفاده از وام بانکی داشته باشد. ممکن است شما برای خرید چندین وسیله برای مثال فرش، تلویزیون، یخچال و … امکان خرید نقدی نداشته باشید و یا برای خرید مسکن یا حتی خرید ماشین نیاز داشته باشید که از وام بانکی در سوئد استفاده کنید.

گرفتن وام بانکی در سوئد به چندین روش و با شرایط خاصی امکان پذیر می باشد.

مراحل اخذ وام بانکی در سوئد

اولین قدم برای گرفتن وام بانکی در سوئد، پر کردن فرم تقاضانامه وام می باشد. شما می توانید این فرم را هم به صورت اینترنتی و هم با مراجعه به شعبات بانک دریافت کنید. در این فرم شما اطلاعات شخصی که قصد گرفتن وام بانکی در سوئد را دارد وارد می کنید از جمله اطلاعات اقتصادی شخصی نظیر میزان درآمد سالانه، وام های دریافتی در گذشته و وضعیت مادی خود.

بانک کلیه اطلاعات شما را بررسی می کند در صورتی که شرایط شما برای گرفتن وام مساعد باشد وام بانکی در سوئد به شما تعلق می گیرد در غیر این صورت وام به شما تعلق نمی گیرد.

اگر میزان درآمد سالیانه شما برای اخذ وام کمتر از حد مدنظر بانک بود شما می توانید به طور مشترک برای مثال با همسر خود وام بانکی در سوئد بگیرید. این به نحوی می باشد که میزان درآمد سالیانه هر دو شما با هم بررسی می شود و آن موقع وام را به شما پرداخت می کند.

گزینه دیگر برای رد درخواست وام بانکی در سوئد، می تواند به علت عدم پرداخت وام های گذشته و بدهی به بانک باشد. در این موقعیت شما باید شخصی را به همراه خود به بانک برده که میزان درآمد سالیانه مناسبی از دید بانک داشته باشد. با ضمانت آن شخص وام بانکی در سوئد به شما پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت از جانب شما، از آن شخص بدهی های شما را بانک بگیرد.

خرید ماشین با وام بانکی در سوئد

شما اگر قصد خرید ماشین برای خود را دارید می توانید از این وام استفاده کنید. معمولا در صورتی که شما ماشین را از نمایندگی های اصلی خریداری کنید تا 80% قیمت ماشین را وام به شما می دهند. اما اگر قصد آن را دارید که از مکان یا شخص دیگری به جز نمایندگی اصلی، ماشین بخرید باید درخواست وام شخصی کنید.

برای خرید ماشین بهتر است از وام بانکی مخصوص خرید ماشین استفاده کنید به دلیل اینکه هم بهره کمتری دارند و هم مدت بازپرداخت آنها مناسب می باشد.

میزان بهره وام بانکی در سوئد

میزان بهره وام بانکی در سوئد به شرایط مختلفی بستگی دارد. از جمله دلایل بهره وام بانکی در سوئد مربوط به شرایط اقتصادی هر فرد می باشد و بهره وام با توجه به میزان درآمد سالیانه شما تنظیم می گردد ولی به طور کلی و عمومی میزان بهره وام بانکی از 3.5% تا 12% در بانک های مختلف متغیر می باشد.

گرفتن وام بانکی در سوئد به وسیله پیامک

در سوئد شما با ارسال یک پیامک نیز می توانید وام دریافت کنید. البته این نوع وام ها که به وام های سریع معروف هستند میزان پرداختی آنها بسیار کم می باشد و مدت زمان بازپرداخت آنها نیز تقریبا یک تا دو ماه می باشد. در تبلیغات این نوع وام ها به شما گفته می شود که با کمترین بهره می باشد ولی در اصل دریافت این نوع وام های بانکی در سوئد توجیه اقتصادی ندارد زیرا ممکن است برای 1000 کرون مبلغ 170 الی 200 کرون را برای 1 یا 2 ماه بازپرداخت اخذ کنند.

خرید از فروشگاه ها با استفاده از وام بانکی در سوئد

اگر شما قصد دارید چندین وسیله برای منزل خود یکجا خریداری کنید. بهتر است که از وام های بانکی به خرید از فروشگاه ها داده می شود استفاده کنید. البته این نکته را نیز باید بدانید که فروشگاه به شما در خصوص خرید وام نمی دهد بلکه بانک ها و موسسات هستند که در قبال خرید وسایل مبلغ آن را به حساب شرکت واریز می کنند و شما برای بازپرداخت آن با بانک طرف حساب می باشید.

برای اینگونه وام نیز در ابتدا وضعیت مالی شما بررسی می گردد و با توجه به درآمد سالیانه شما، میزان حد خرید اقساطی را برای شما تعیین می کنند. شما می توانید برای خرید وسایل مورد نظر خود به چندین نوع بانک مراجعه کنید و با توجه به شرایط آنها وام بانکی در سوئد برای خرید اقساطی وسایل دریافت کنید. چند مورد از شرایط بانک ها برای اعطا وام بانکی در سوئد به شرح زیر می باشد.

  • درآمد سالانه حداقل 120000 کرون
  • داشتن حقوق ثابت از محل کار
  • و داشتن حداقل 18 سال سن