اشتراک گذاری مطلب:

هر ساله تعداد بسیاری از درخواست های ویزا توسط محدوده شنگن رد می شوند.

اگر امتناع ضمنی از ویزا دریافت کردید که یک یا چند زمینه برای آن مشخص شده است, یا امتناع ضمنی (عدم دریافت پاسخ تا دو ماه پس از انجام درخواست ویزا), امکان دارد که درخواست جدید نظر سازمانی به سفارت یا کنسولگری کشور مورد نظر که درخواست شما را رد کرده است انجام دهید, یا این که نامه تجدید نظری به هیات تجدید نظر ارسال کنید.

آیا درخواست تجدید نظر شانس شما برای دریافت ویزا در آینده را تحت تاثیر قرار می دهد؟

درخواست تجدید نظر درخواست های ویزا آینده شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

چه عواملی سازنده درخواست تجدید نظر خوبی است؟

درخواست تجدید نظر باید به شکل جامعی زمینه های رد درخواست توسط سفارت یا کنسولگری را شامل شده و باید نوشتاری واضح و مختصر داشته باشد.

باید بر اساس قانون و حقایق بوده و نشان دهد که قوانین تحت چه حالتی فرد مورد نظر را شامل می شود. تمامی موارد باید به همراهی مدارکی که آنها را همراهی کند ارسال گردد, مثل پرونده درخواست ویزا, نامه رد درخواست و دیگر مدارک ضروری که رد درخواست را به چالش بکشد.

شانس موفقیت من چقدر است؟

بسیاری از درخواست های تجدید نظری که به کنسولگری یا هیات تجدید نظر ارسال میگردد به دلیل عدم همخوانی با قالب, کیفیت و پیوست های مورد انتظار سفارت موفق نیستند. پیچیدگی این فرآیند ها بسیاری از مواقع بیان کننده علت احتمال پایین موفقیت درخواست های تجدید نظر تحویل داده شده به هیات تجدید نظر است. با این حال مشاورین ما در این فرآیند می توانند راهنمای شما باشند.

در واقع, بر خلاف درخواست های تجدید نظر آماده که می توانید در اینترنت پیدا کنید, درخواست های تجدید نظر کامل شده توسط سیستم ما شامل استدلال های قانونی با اعتباری است که تحت نظر وکلای متخصص در ورود و اقامت در منطقه شنگن بررسی شده اند و کاملا با شرایط شما هم خوانی دارند. به علاوه, ما پیشنهاد می کنیم که چه پیوست هایی به پرونده شما کمک خواهند کرد.

در نظر داشته باشید که هیات تجدید نظر تنها تعداد محدودی از درخواست های تجدید نظر را بررسی نموده و اگر تا دو ماه پس از ثبت درخواست پاسخی دریافت نشد به منزله رد درخواست تجدید نظر شما می باشد. تیم ما در سال های گذشته درخواست های تجدید نظر بسیاری را تحت نظر داشته و احتمال موفقیت بسیاری بالاتری از میزان مورد انتظار دارد.