دفتر مرکزی : زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی، بین پسیان و کیهان، پلاک ۴۸،  طبقه سوم جنوبی

تلفن ویژه :۰۲۱۲۸۱۱۱۶۶۶

تماس با کارشناس ویژه : ۰۹۱۲۸۷۱۰۵۸۳

تلفن روابط عمومی : ۰۲۱۲۲۴۲۴۲۸۶

تماس با دفتر اسپانیا : ۰۰۳۴۶۰۸۶۷۶۷۰۲

info@vipgroupvisa.com